X

Maatschappelijk relevante cijfers van de financiële sector in een oogopslag

Download

Algemeen

Algemeen

58.500

mensen voltijds tewerkgesteld in de financiële sector

2,6%

personeelskosten geïnvesteerd in vorming

83,9%

banken in buitenlandse handen

8,7%

rendement op eigen vermogen

82,3%

werknemers met een hoger diploma

85

banken in België

4.684

bankkantoren in België in de financiële sector

1,7%

marktrisico t.o.v. risico gewogen activa

Block-kerntaken

Kerntaken

De kerntaak van een bank is spaargelden omzetten in kredieten aan gezinnen, overheden en ondernemingen.

Elke 100 EUR die bij de bank binnenkomt als spaargeld wordt als volgt opnieuw geïnjecteerd in de economie:

Meer dan 80% van het spaargeld wordt omgezet in financiering voor gezinnen, ondernemingen en overheden.

Met elke 100 EUR aan spaargeld wordt bedoeld: elke 100 EUR aan beschikbare middelen.

+ Toon de legende
- Verberg de legende
schuldtitels uitgegeven door buitenlandse emittenten (gezinnen, ondernemingen, banken en overheden)
andere (kasmiddelen, aandelen, deelnemingen, vaste activa en overige activa)
schuldtitels uitgegeven door Belgische emittenten (banken, overheden, gezinnen en ondernemingen)
leningen aan het buitenland (banken, ondernemingen, besturen,...)
leningen aan Belgische overheden
leningen aan Belgische gezinnen
leningen aan Belgische ondernemingen
leningen aan Belgische banken
Leningen aan Belgische ondernemingen
13,91%

Block-krediet

Kredietverlening

€236,2 miljard
aan gezinnen
€145,7 miljard
aan ondernemingen
€64,2 miljard
aan overheden

Gezinnen, overheden en ondernemingen kunnen aankloppen bij de bank voor een krediet.

Maar daarnaast kunnen zij ook terecht bij alternatieve financieringsbronnen zoals obligatieleningen, leasing of risicofinanciering.

€63,2 miljard
via obligatieleningen
€16,8 miljard
via leasing
€0,0166 miljard
via crowdfunding

Block-betalingen

Betalingen

7 miljoen
abonnementen mobiel bankieren
2.095 miljoen
betalingen met kaart
1.604 miljoen
overschrijvingen
264,2 miljoen
geldafhalingen
5.417
fraudegevallen via internetbankieren
13 miljoen
Abonnementen internetbankieren

Block-sparen

Sparen en beleggen

€278,9 miljard
op spaarboekjes
€2,1 miljard
spaargeld in volkslening
€287 miljard
activa beheerd door vermogensbeheerders in België
11,3%
spaargeld in duurzame fondsen
1,7 miljoen
1, 7 miljoen mensen doen aan pensioensparen

Block-hervormen

Hervormingen

In België zijn er 84 banken. Zij zijn sinds 2008 sterk hervormd.

55,2%

Eigen vermogen geconsolideerde cijfers tot Q3 2019

24,1%

Balans geconsolideerde cijfers tot Q3 2019