X

Maatschappelijk relevante cijfers van de financiële sector in een oogopslag

Download

Algemeen

Algemeen

64.300

mensen voltijds tewerkgesteld in de financiële sector

2,7%

personeelskosten geïnvesteerd in vorming

80,8%

banken in buitenlandse handen

10,2%

rendement op eigen vermogen

79,4%

werknemers met een hoger diploma

92

banken in België

6.182

bankkantoren in België in de financiële sector

2,8%

marktrisico t.o.v. risico gewogen activa

Block-kerntaken

Kerntaken

De kerntaak van een bank is spaargelden omzetten in kredieten aan gezinnen, overheden en ondernemingen.

Elke 100 EUR die bij de bank binnenkomt als spaargeld wordt als volgt opnieuw geïnjecteerd in de economie:

Meer dan 70% van het spaargeld wordt omgezet in financiering voor gezinnen, ondernemingen en overheden.

Met elke 100 EUR aan spaargeld wordt bedoeld: elke 100 EUR aan beschikbare middelen.

+ Toon de legende
- Verberg de legende
schuldtitels uitgegeven door buitenlandse emittenten (gezinnen, ondernemingen, banken en overheden)
andere (kasmiddelen, aandelen, deelnemingen, vaste activa en overige activa)
schuldtitels uitgegeven door Belgische emittenten (banken, overheden, gezinnen en ondernemingen)
leningen aan het buitenland (banken, ondernemingen, besturen,...)
leningen aan Belgische overheden
leningen aan Belgische gezinnen
leningen aan Belgische ondernemingen
leningen aan Belgische banken
Leningen aan Belgische ondernemingen
13,91%

Block-krediet

Kredietverlening

€210,3 miljard
aan gezinnen
€123,8 miljard
aan ondernemingen
€82,3 miljard
aan overheden

Gezinnen, overheden en ondernemingen kunnen aankloppen bij de bank voor een krediet.

Maar daarnaast kunnen zij ook terecht bij alternatieve financieringsbronnen zoals obligatieleningen, leasing of risicofinanciering.

€57,7 miljard
via obligatieleningen
€14,6 miljard
via leasing
€0,00299 miljard
via crowdfunding

Block-betalingen

Betalingen

11,2 miljoen
abonnementen internetbankieren
3,3 miljoen
abonnementen mobiel bankieren
1.557 miljoen
betalingen met kaart
1.258 miljoen
overschrijvingen
290 miljoen
geldafhalingen
475
fraudegevallen via internetbankieren

Block-sparen

Sparen en beleggen

€261,4 miljard
op spaarboekjes
€2,1 miljard
spaargeld in volkslening
€279,1 miljard
activa beheerd door vermogensbeheerders in België
3,4%
spaargeld in duurzame fondsen
1,5 miljoen
mensen doen aan pensioensparen

Block-hervormen

Hervormingen

In België zijn er 92 banken. Zij zijn sinds 2008 sterk hervormd.

44,8%

Eigen vermogen geconsolideerde cijfers tot Q3 2016

27,6%

Balans geconsolideerde cijfers tot Q3 2016