X

Maatschappelijk relevante cijfers van de financiële sector in een oogopslag

Download

Algemeen

Algemeen

55.700

mensen voltijds tewerkgesteld in de financiële sector

2,6%

personeelskosten geïnvesteerd in vorming

81,7%

banken in buitenlandse handen

5,0%

rendement op eigen vermogen

83,2%

werknemers met een hoger diploma

82

banken in België

4.232

bankkantoren in België in de financiële sector

1,6%

marktrisico t.o.v. risico gewogen activa

Block-kerntaken

Kerntaken

De kerntaak van een bank is spaargelden omzetten in kredieten aan gezinnen, overheden en ondernemingen.

Elke 100 EUR die bij de bank binnenkomt als spaargeld wordt als volgt opnieuw geïnjecteerd in de economie:

Meer dan 80% van het spaargeld wordt omgezet in financiering voor gezinnen, ondernemingen en overheden.

Met elke 100 EUR aan spaargeld wordt bedoeld: elke 100 EUR aan beschikbare middelen.

+ Toon de legende
- Verberg de legende
schuldtitels uitgegeven door buitenlandse emittenten (gezinnen, ondernemingen, banken en overheden)
andere (kasmiddelen, aandelen, deelnemingen, vaste activa en overige activa)
schuldtitels uitgegeven door Belgische emittenten (banken, overheden, gezinnen en ondernemingen)
leningen aan het buitenland (banken, ondernemingen, besturen,...)
leningen aan Belgische overheden
leningen aan Belgische gezinnen
leningen aan Belgische ondernemingen
leningen aan Belgische banken
Leningen aan Belgische ondernemingen
13,91%

Block-krediet

Kredietverlening

€260,4 miljard
aan gezinnen
€152,4 miljard
aan ondernemingen
€64,0 miljard
aan overheden

Gezinnen, overheden en ondernemingen kunnen aankloppen bij de bank voor een krediet.

Maar daarnaast kunnen zij ook terecht bij alternatieve financieringsbronnen zoals obligatieleningen, leasing of risicofinanciering.

€59,4 miljard
via obligatieleningen
€17,6 miljard
via leasing
€46,1 miljoen
opgehaald bedrag via crowdfunding

Block-betalingen

Betalingen

9,1 miljoen
abonnementen mobiel bankieren
2.344 miljoen
betalingen met kaart
1.702 miljoen
overschrijvingen
153,3 miljoen
geldafhalingen
12.432
fraudegevallen via internetbankieren
14,2 miljoen
Abonnementen internetbankieren

Block-sparen

Sparen en beleggen

€298,8 miljard
op spaarboekjes
€2,1 miljard
spaargeld in volkslening
€332,2 miljard
activa beheerd door vermogensbeheerders in België
27,4%
spaargeld in duurzame fondsen
1,7 miljoen
1, 7 miljoen mensen doen aan pensioensparen via een fonds (Q3/2020)

Block-hervormen

Hervormingen

In België zijn er 82 banken. Zij zijn sinds 2008 sterk hervormd.

62,9%

Eigen vermogen geconsolideerde cijfers tot Q4/2020

20,4%

Balans geconsolideerde cijfers tot Q4/2020